Polityka prywatności

Opublikowano dnia: 1.03.2022

Polityka prywatności

1. Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskiwanych przez Administratora Danych Osobowych poprzez serwis Internetowy https://ceramiks.pl/, zwany dalej “Serwisem”.

2. Administratorem Danych Osobowych oraz właścicielem serwisu jest Kadir Ormanci prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Ceramiks. Kadir Ormanci z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 306/A3, poczta Ożarów Mazowiecki, NIP: 5272602193, zwany dalej “administratorem”.

§ 1 Zbierane dane osobowe

1. Administrator zbiera informacje dotyczące osób fizycznych, które dokonują w Serwisie zakupu produktów albo otrzymują powiadomienia o nowościach w Serwisie (dalej: Użytkownicy) w celu wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Dane osobowe Użytkownika są zbierane poprzez podanie przez Użytkownika swoich danych w Serwisie oraz poprzez podanie adresu e-mail w celu otrzymywania powiadomień o nowościach w serwisie.

3. Użytkownicy podczas dokonywania zamówień podają obowiązkowo imię, nazwisko, adres e-mail, adres dostawy, numer telefonu oraz NIP (jeśli jest przedsiębiorcą).

4. Użytkownicy w celu otrzymywania powiadomień o nowościach w serwisie podają swój adres e-mail.

5. Przetwarzanie danych osobowych w celu złożenia zamówienia następuje na podstawie art. 6 ust. 1 b) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

6. W celu otrzymywania powiadomień o nowościach w serwisie przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 a) i f) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO). Uzasadnionym interesem jest marketing usług własnych.

§ 2 Cel przetwarzania danych osobowych

1. Dane przekazane przez użytkowników będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną tj. zawarcia umowy sprzedaży oferowanych przez Administratora produktów lub informowania użytkowników o nowościach w Serwisie na ich adresy e-mail.

§ 3 Prawo dostępu do danych osobowych

1. Każdy użytkownik ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych go dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia jego danych osobowych oraz wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

2. Dane osobowe użytkownika w postaci imię, nazwisko, adresu e-mail, adresu dostawy, numeru telefonu oraz NIP zostaną przekazane kurierowi celem doręczenia zamówienia użytkownikowi.

§ 4 Postanowienia końcowe

1. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na naruszenie przepisów odnośnie prawa o ochronie danych osobowych.

2. Dane użytkownika będę przechowywane aż do dnia wyrażenia sprzeciwu lub wycofania zgody względem przetwarzania danych osobowych w celu przesyłania powiadomień o nowościach w Serwisie. Dane dotyczące zamówień będą będą przetwarzane przez 6 lat od dnia wykonania umowy z użytkownikiem.

§ 5 Pliki cookies

1. Serwis wykorzystuje niewielkie pliki zwane plikami cookies (ciasteczkami) do celów statystycznych oraz poprawy funkcjonalności serwisu. Są one zapisywane przez administratora za pośrednictwem serwisu na komputerze osoby odwiedzającej niniejszy serwis, jeżeli przeglądarka internetowa odwiedzającej osoby na to pozwala. W tym celu przetwarzane są takie dane jak: Twój adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, przeglądane przez ciebie podstrony serwisu oraz czas na to poświęcony. Zbierane w ten sposób informacje pomagają dostosowywać stronę internetową do urządzenia odwiedzającego, usprawnić funkcjonalność serwisu oraz dają możliwość opracowania ogólnych statystyk odwiedzin serwisu.

2. Administrator usprawnia funkcjonalność serwisu, wykorzystując pliki cookies w celu uwierzytelniania w serwisie odwiedzającego (po zalogowaniu).

3. Mechanizm plików cookies nie powoduje jakichkolwiek zagrożeń na urządzeniu odwiedzającego serwis. Jednakże, gdy nie zgadzasz się na przesyłanie plików cookies, to możesz za pomocą ustawień przeglądarki zablokować przesyłanie plików cookies. W przypadku wyłączenia plików cookies korzystanie z serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

4. Administrator gromadzi także adresy IP odwiedzających niniejszy serwis. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej serwis przez dostawcę usług internetowych. Adres IP jest wykorzystywany przez administratora przy tworzeniu analiz statystycznych, diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści serwisu.

Shopping Cart